Berekening van gemiddelde, mediaan en modus

Gebruik deze calculator om het rekenkundig gemiddelde, de mediaan en de modus van cijfers eenvoudig te berekenen.

Berekening van gemiddelde, mediaan en modus

Voer alle cijfers in gescheiden met een komma (,). Gebruik een punt (.) als decimaalteken. Bijvoorbeeld: 4.9, 2.2, 4, 6, 6.8, 5, 6, 6.

Aantal cijfers
Bedoel
Mediaan
Modus
Cijfers in oplopende volgorde

Berekening van gemiddelde, mediaan en modus

De calculator voor het gemiddelde, de mediaan en de modus helpt je bij het oplossen van statistische problemen. Dit maakt het berekenen van het gemiddelde, de mediaan en de modus makkelijk. Je kunt de calculator gebruiken om bijv. het gemiddelde cijfer van een schoolrapport te berekenen.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in