Omzetter van Romeinse cijfers

Gebruik dit om gewone cijfers (Arabische) eenvoudig om te zetten in Romeinse cijfers.

Omzetter van Romeinse cijfers

=

Informatie over de omzetter van Romeinse cijfers

Met de omzetter van Romeinse cijfers kun je "gewone" cijfers tussen 0–3999 omzetten naar Romeinse cijfers of omgekeerd.

Romeinse cijfers

De Romeinse cijfers zijn gebaseerd op de letters I, V, X, L, C, D en M, die elk een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Ze kunnen worden gecombineerd om een ​​willekeurig getal te vormen. Tegenwoordig worden Romeinse cijfers meestal alleen gebruikt om rangtelwoorden aan te duiden.

LetterWaardeNaam
I1unus
V5quinque
X10decem
L50quinquaginta
C100centum
D500quingenti
M1000mille

Dezelfde tekens worden gecombineerd om getallen tussen afzonderlijke tekens te vormen. Het getal twee in Romeinse cijfers is bijvoorbeeld II en drie is III. De algemene regel is dat er niet meer dan drie van hetzelfde teken kunnen worden gecombineerd, dus vier is IV of één afgetrokken van vijf. Vijf is V en zes is VI, één opgeteld bij vijf. De basisregel is dat een kleiner teken aan de linkerkant van een groter teken wordt afgetrokken van het grotere, terwijl een teken aan de rechterkant erbij wordt opgeteld. De Romeinen volgden dit principe echter zelf niet altijd en uitzonderlijke vormen, zoals IIII (4) of zelfs IIX (8) komen vaak voor. De vorm IIII is zelfs vandaag de dag gebruikelijk op klokken. De volgende lijst met de eerste tien nummers helpt je het idee te begrijpen.:

 • I: één
 • II: twee
 • III: drie
 • IV: vier
 • V: vijf
 • VI: zes
 • VII: zeven
 • VIII: acht
 • IX: negen
 • X: ten
Bronnen en meer informatie
 1. Wikipedia: romeinse cijfers