Driehoek oppervlakte-, zijde- en hoek calculator

Gebruik deze calculator om de onbekende hoeken, zijden en oppervlakte van een driehoek op te lossen door drie bekende waarden op te geven.

Driehoek oppervlakte-, zijde- en hoek calculator

triangle

Driehoek oppervlakte-, zijde- en hoek calculator

Gebruik de driehoeks calculator om de onbekende hoeken, zijden en oppervlakte van een driehoek op te lossen door 3 bekende waarden op te geven.

De lengtes van de zijden moeten dezelfde eenheid hebben. Je kunt bijvoorbeeld niet direct een driehoek oplossen waarvan de zijden 8 m, 90 cm en 2000 mm zijn. Om zo'n driehoek op te lossen, moeten de lengtes van de zijden omzetten in dezelfde eenheid worden gegeven.

De lengtes van de zijden moeten positief zijn en de hoeken moeten groter zijn dan 0° en kleiner dan 180°.

Wanneer drie zijden bekend zijn (SSS), kan een individuele uitkomst worden gegeven. Een onmogelijke uitkomst wordt gegeven als de langste zijde langer is dan de som van de andere twee zijden.

Wanneer twee hoeken en een zijde bekend zijn (ASA), kan altijd een individuele uitkomst worden gegeven als de som van de opgegeven hoeken kleiner is dan 180°.

Wanneer twee zijden en de hoek ertussen bekend zijn (SAS), kan altijd een individuele uitkomst worden gegeven.

Als twee zijden en de hoek tegenover één zijde bekend zijn (SSA), kan de uitkomst ofwel onmogelijk zijn, ofwel een individuele uitkomst, ofwel twee uitkomsten.

Bronnen en meer informatie
  1. Wikipedia: driehoek (meetkunde)
  2. Wikipedia: cosinusregel
  3. Wikipedia: sinusregel