Oppervlakte cirkel calculator

Gebruik de oppervlakte cirkel calculator om de oppervlakte, diameter, omtrek of straal van een cirkel te berekenen.

Oppervlakte cirkel calculator

Oppervlakte van een cirkel

De lengte `C` van de omtrek van een cirkel wordt berekend met de formule:

`C = 2pir`, waar `r` voor de straal van de cirkel staat

De straal (r) kan ook worden uitgedrukt met behulp van de diameter (d) zodat `2r = d`:

`C=pid`

De oppervlakte `A` van de cirkel wordt berekend met de formule:

circle

`A=pir^2`, waarbij `r` de straal van de cirkel of overeenkomstig is:

`A=pi/4d^2`, waarbij `d` de diameter van de cirkel is

Als de diameter van de cirkel `d` en de lengte van de omtrek `C` bekend zijn, kan de oppervlakte worden berekend (zonder het cijfer `pi`) met de formule:

`A = Cd/4`


Informatie over de oppervlakte cirkel calculator

Gebruik de oppervlakte cirkel calculator om de oppervlakte, diameter, omtrek of straal van een cirkel te berekenen.

Bronnen en meer informatie
  1. Wikipedia: cirkel