Bol volume- en oppervlakte calculator

Gebruik deze calculator om het volume en de oppervlakte van een bol te berekenen met behulp van de straal, diameter of omtrek van de bol.

Bol volume- en oppervlakte calculator

Bol volume en -oppervlakte

De oppervlakte `A` van de bol wordt berekend met de formule:

`A = 4pir^2`, waarbij `r` voor de straal van de bol staat.

Het volume `V` van de bol wordt berekend met de formule:

`V = (4pir^3)/3`

Als de diameter van de bol `d` en de lengte van de omtrek `C` bekend zijn, kan de oppervlakte worden berekend (zonder het cijfer `pi`) met de formule:

sphere

`A=Cd`

en het volume door gebruik te maken van de formule:

`V = (Cd^2)/6`

Bronnen en meer informatie
  1. Wikipedia: sfeer (wiskunde)